Make your own free website on Tripod.com
INDUK LOKASI SEJARAH PIAGAM FALSAFAH MISI VISI WATAK

FALSAFAH

KANDUNGAN

     Pendidikan di sekolah ini adalah berasaskan kepada Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara serta selaras dengan Wawasan untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara maju.  Berdasarkan kepada falsafah dan matlamat ini maka sekolah seharusnya menjadi pusat kecemerlangan pendidikan untuk melahirkan insan yang lengkap dan sempurna.

     Maka dengan ini seluruh tenaga guru, murid dan ibu bapa hendaklah digembelingkan untuk menjadikan sekolah ini sebagai institusi masyarakat yang unggul dan cemerlang.

Staff
Enrolmen Murid
Kurikulum
HEM
Ko-Kurikulum                                                                    GURU

 

  

                                           KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

 

    MURID                                                                                                              IBU BAPA

 

PIBG
Aktiviti Bulanan
Pencapaian
Album
Pengumuman