Make your own free website on Tripod.com
INDUK LOKASI SEJARAH PIAGAM FALSAFAH MISI VISI WATAK

MISI

KANDUNGAN

  1. Melaksanakan Dasar Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Negara serta lain-lain rancangan yang telah dan akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
  2. Meningkatkan keputusan Peperiksaan UPSR melalui berbagai aktiviti kurikulum menuju ke arah kecemerlangan sekolah.
  3. Melahirkan suatu generasi yang sihat dan cergas melalui kegiatan ko-kurikulum.
  4. Mewujudkan suatu suasana pengajaran dan pembelejaran yang selesa dan berkesan.
  5. Mewujudkan budaya ilmu dan budaya membaca di kalangan murid-murid.
  6. Memupuk persefahaman dan kerjasama antara guru, murid dan ibu bapa untuk kesejahteraan dan keharmonian sekolah.
  7. Meningkatkan kebersihan dan keindahan alam sekitar untuk mewujudkan suasana yang merangsang pengajaran dan pembelajaran.
  8. Mewujudkan Sekolah Komuniti sesuai dengan peranan sekolah sebagai institusi masyarakat.
Staff
Enrolmen Murid
Kurikulum
HEM
Ko-Kurikulum
PIBG
Aktiviti Bulanan
Pencapaian
Album
Pengumuman