Make your own free website on Tripod.com
INDUK LOKASI SEJARAH PIAGAM FALSAFAH MISI VISI WATAK

VISI

KANDUNGAN

Adalah diharapkan sekolah ini akan mencapai tahap keunggulan dan kecemerlangan yang akan dapat pula membina manusia yang lengkap dan sempurna serta berkebolehan menggunakan segala ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah sebagai bekalan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran serta perubahan masyarakat dan negara.
Staff
Enrolmen Murid
Kurikulum
HEM
Ko-Kurikulum
PIBG
Aktiviti Bulanan
Pencapaian
Album
Pengumuman